VI GJER DEG SYNLEG I SUNNFJORD!

Vi er ei lita bedrift med base i Førde som har eit ynskje om at
Sunnfjord skal bli eit attraktivt og levande distrikt.

Éin del av detta målet innebær at dei lokale bedriftene har ein klar tilstedeværelse på nett. Her kan vi være behjelpeleg med å synleggjere bedrifta di på vår portal iSunnfjord.no, eller med utvikling av heimeside.

Fra det vi kan sjå er det ca. 27% av føretaka i Sunnfjord som har heimeside. Berre 16% er på Facebook.
Når ein veit at 3,2 millionar nordmenn over 18 år er på Facebook, og det utførast 50 millionar norske Google-søk per dag, er det tydeleg at mange går glipp av ein moglegheit her.

Ta kontakt for uforpliktande rådgjevning!

NETTSIDER VI HAR LAGA

Logo
Logo
Logo
Logo